Aktualności

Wyniki rekrutacji na kursy dla uczniów wrzesień 2020

W ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”,

 

W dniu 16.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".

Lista przyjętych na kursy i szkolenia dla uczniów została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.