Aktualności

Kursy zawodowe - wolne miejsca!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach w ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”, ogłasza rekrutacje uzupełniającą na bezpłatne kursy dla uczniów do dnia 15.06.2021 r.


UWAGA!- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Dysponujemy 7 wolnymi miejscami na :

• Staże/ praktyki zawodowe (1 miejsce)
• Kurs: Projektowanie AUTO-CAD ( 6 miejsc)

Szczegółowe informacje o kursach dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), a na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl dostępne formularze zgłoszeniowe dla kandydatów.

Składanie formularzy: do 15.06.2021 r.