Aktualności

Rekrutacja na kursy dla uczniów

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach w ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej” ogłasza rekrutacje na bezpłatne kursy dla uczniów do dnia 15.07.2020 r.

Dysponujemy 48 wolnymi miejscami na kursach:
• Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (18 miejsc)
• Projektowanie AUTO-CAD ( 30 miejsc)

 

Szczegółowe informacje o kursach dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), a na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl dostępne formularze zgłoszeniowe dla kandydatów.
 

Składanie formularzy: do 15.07.2020 r.