Centrum Kompetencji Zawodowych

Ogłoszenie wyników rekrutacji na staże i kursy zawodowe

Ogłoszenie wyników rekrutacji na:

• staże/praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów
• kursy i szkolenia dla uczniów

w ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”,

W dniu 17.06.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".
Lista przyjętych na staże/praktyki i kursy została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Zobacz więcej...

Kursy zawodowe - wolne miejsca!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach w ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”, ogłasza rekrutacje uzupełniającą na bezpłatne kursy dla uczniów do dnia 15.06.2021 r.


UWAGA!- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Dysponujemy 7 wolnymi miejscami na :

• Staże/ praktyki zawodowe (1 miejsce)
• Kurs: Projektowanie AUTO-CAD ( 6 miejsc)

Szczegółowe informacje o kursach dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), a na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl dostępne formularze zgłoszeniowe dla kandydatów.

Składanie formularzy: do 15.06.2021 r.

Zobacz więcej...

KURSY ZAWODOWE 1 st. 10.05. – 04.06.2021 r.

Uczniowie ZSTE z klas pierwszych wielozawodowych

Terminy rozpoczęcia kursów (Platforma MS TEAMS)

CKZ przy ZSTE w Myślenicach:

1. Mechanik poj. samoch. – 10.05. godz. 9.00 W. Jodłowski
2. Murarz-tynkarz i monter zabudowy - 10.05. godz. 15.00 Lucyna Nowak
3. Monter instalacji sanitarnych – 10.05. godz. 8.00 Marcin Starzec
4. Elektromechanik samoch. i elektryk – 10.05. godz. 8.00 Paweł Górecki
5. Lakiernik – 10.05. godz. 16.00 Krzysztof Kania

CKZ przy ZSOiZ w Lubniu:

1. Cukiernik – 10.05. godz. 14.00 W. Fijoł

CKZ przy ZSZiO w Sułkowicach:

1. Ślusarz – 10.05. godz. 8.50 Grzegorz Biela
2. Stolarz – 10.05. godz. 8.00 Piotr Pułka
3. Sprzedawca – 10.05. godz. 11.30 Elżbieta Ziemianin Profic

Kursy będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams. Uczniowie logują się do grup zgodnie z nazwą zawodu np. „ Kurs zawodowy mechanik poj. samochodowych kl. 1”.

Zobacz więcej...