Centrum Kompetencji Zawodowych

Kursy zawodowe 3 st. 07.04. – 30.04.2021 r.

Kursy zawodowe 3 st. 07.04. – 30.04.2021 r.
Terminy rozpoczęcia kursów (Platforma MS TEAMS)

CKZ przy ZSTE w Myślenicach:
1. Mechanik poj. samoch. – 7.04. godz. 9.00
2. Murarz-tynkarz i monter zabudowy - 7.04. godz.9.00
3. Monter instalacji sanitarnych – 7.04. godz. 14.00
4. Elektromechanik samoch. i elektryk – 9.04. godz. 14.00
5. Lakiernik – 7.04. godz. 16.00

CKZ przy ZSOiZ w Lubniu:
1. Cukiernik i piekarz – 7.04. godz. 8.00

CKZ przy ZSZiO w Sułkowicach:
1. Operator obrabiarek skrawających – 7.04. godz.8.00
2. Stolarz – 7.04. godz. 8.00
3. Sprzedawca – 7.04. godz. 8.00

Kursy będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams. Uczniowie logują się do grup zgodnie z nazwą zawodu np. „ Kurs zawodowy mechanik poj. samochodowych kl.3”.

Zobacz więcej...

Wyniki rekrutacji na kursy dla uczniów wrzesień 2020

W ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”,

 

W dniu 16.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".

Lista przyjętych na kursy i szkolenia dla uczniów została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Zobacz więcej...

Rekrutacja na kursy dla uczniów

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach w ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej” ogłasza rekrutacje na bezpłatne kursy dla uczniów do dnia 15.07.2020 r.

Dysponujemy 48 wolnymi miejscami na kursach:
• Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (18 miejsc)
• Projektowanie AUTO-CAD ( 30 miejsc)

 

Szczegółowe informacje o kursach dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), a na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl dostępne formularze zgłoszeniowe dla kandydatów.
 

Składanie formularzy: do 15.07.2020 r.

Zobacz więcej...

Rekrutacja na kursy dla nauczycieli

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach w ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej” ogłasza rekrutacje na bezpłatny kurs dla nauczycieli

Dysponujemy 1 miejscem na kurs:
• Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Szczegółowe informacje o kursie dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), a na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl dostępne formularze zgłoszeniowe dla kandydatów.
 

Składanie formularzy: do 15.07.2020 r.

Zobacz więcej...