Dla nauczyciel

Rekrutacja nauczycieli do projektu

Rekrutacja nauczycieli do projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.”

W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia dla nauczycieli:

I.    Kursy – realizowane zewnętrznie (przez zewnętrzne firmy)

1.    3D Studio MAX (III stopnie) (liczba godzin: 60)
2.    Spawacz MIG (liczba godzin: 145)
3.    Instruktor nauki jazdy kat. C (liczba godzin: 85)
4.    Obsługa i programowanie robotów przemysłowych (liczba godzin: 30)
5.    Instruktor nauki jazdy kat. B  (liczba godzin: 219)
6.    Spawacz MAG  (liczba godzin: 145)
7.    Operator CNC  (liczba godzin: 51)
8.    Spawacz TIG  (liczba godzin: 110)
9.    AutoCAD narzędzia wspomagające projektowanie (III stopnie) (liczba godzin: 60)
10.    Diagnoza komputerowa sterowników z wykorzystaniem testera usterek Bosch KTS XXX i programu ESI[tronic] (liczba godzin: 8)
11.    Elektroniczne Systemy Diesla EDC z pompami wtryskowymi VP37 i VP 44 (liczba godzin: 8)
12.    Common Rail Bosch I i II generacji , serwis wtryskiwaczy diesla (liczba godzin: 8)
13.    Common Rail III generacji , filtry cząstek stałych , diagnostyka systemów CR (liczba godzin: 8)
14.    Magistrala CAN - samochodowe sieci informatyczne (liczba godzin: 10)
15.    Pokładowe systemy diagnostyczne OBD II i EOBD (liczba godzin: 7)
16.    Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic (liczba godzin: 8)
17.    Klimatyzacja w pojazdach samochodowych (liczba godzin: 8)
18.    Elektroniczne układy zapłonowe (liczba godzin: 8)

II.    studia podyplomowe – realizowane zewnętrznie (przez uczelnie)

1.    Logistyka i transport drogowy (2 semestry)
2.    Zarządzanie bezpieczeństwem i Higieną Pracy (2 semestry)
3.    Komputerowe wspomaganie prac projektowych – Cax (2semestry)

Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 1.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:

a.    osoba posiada status nauczyciela przedmiotów zawodowych
b.    nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia
c.    nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania w kierunku zawodowym / branży zawodowej
2.    W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie nauczyciel składa w biurze projektu następujące dokumenty:
a.    podpisany formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2),
b.    w przypadku braku kwalifikacji do nauczania w danym zawodzie (tj. mechanicznym lub górniczno-hutniczym) - zaświadczenie wydane przez Dyrektora Szkoły potwierdzające nauczanie przedmiotów zawodowych (na drukach szkoły lub wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3) oraz oświadczenie nauczyciela o braku kwalifikacji w danym zawodzie (Załącznik nr 4)

ZAPRASZAMY

Załączniki:    
Szczegółowy regulamin rekrutacji nauczycieli
Załącznik nr 1 Harmonogram rekrutacji
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 Wzór zaświadczenia Dyrektora Szkoły
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku kwalifikacji
Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 6 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie