Ford Wikar

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych zawiązał współpracę z firmą Ford WIKAR, w ramach której uczniowie klasy czwartej Technikum pojazdów samochodowych będą mogli brać udział w specjalistycznych zajęciach w pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych, odbywających się na terenie serwisu Ford Wikar w Krakowie (korzystanie z stanowisk naprawczych, podnośników, specjalistycznego urządzeń i narzędzi naprawczych, urządzeń diagnostycznych, stanowisk komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie serwisowe, drukarek, itp.)

Firma zapewni również uczniom naszej szkoły udziału w wielu ciekawych i innowacyjnych zajęciach oraz spotkaniach informacyjnych, a także umożliwi organizowanie prelekcji poświęconych tematyce motoryzacyjnej. Wymiana doświadczeń oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie motoryzacji w znacznym stopniu podniesie poziom zajęć dydaktycznych realizowanych przez Zespół Szkół.

Ford Wikar zobowiązał  się również do nieodpłatnego przekazywanie do celów dydaktycznych materiałów reklamowych, instrukcji serwisowych oraz części i zespołów samochodowych pochodzących z demontażu na zajęcia prowadzone w ZSTE.