Koło Motoryzacyjne

Wielki triumf ZSTE w XV OMTM

Reprezentacja Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych zdobyła tytuł Mistrza Polski w XV Jubileuszowym Finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

 

W dniach 10 - 12.06.2011 r. odbył się w Myślenicach XV jubileuszowy finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, pod patronatem:  Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz Starostwa Powiatowego.

W klasyfikacji drużynowej:
•    I miejsce (36 punktów) zdobyła drużyna  z Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach, w składzie: Tomasz Powroźnik, Krzysztof Pająk i Tomasz Zając. Opiekunami drużyny są  Wojciech Tylko i Sybilla Szpakiewicz.
•    II miejsce (61 punktów) zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu w składzie: Magdalena Zielińska, Zbigniew Dziób i Tomasz Domagała
•    Miejsce III (64 punkty) zajęła drużyna z Zespołu Szkół Technicznych w Poznaniu w składzie Krzysztof Nowak, Sebastian Nowak i Krzysztof Czub.

W klasyfikacji indywidualnej finału uczniowie ZSTE w Myślenicach zajęli:
Krzysztof Pająk - 1 miejsce
Tomasz Zając - 2 miejsce
Tomasz Powroźnik - 3 miejsce.

Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.
Organizatorem i gospodarzem tegorocznej edycji turnieju był dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach – Jerzy Kosiński. Wśród zaproszonych gości byli: poseł Marek Łatas, senator Stanisław Bisztyga, burmistrz UMiG. Myślenice – Maciej Ostrowski, vice starosta powiatu myślenickiego Tomasz Suś, zastępca Komendanta Powiatowego w Myślenicach podinspektor  Robert Biela, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Myślenicach nadkomisarz Tomasz Sawski, Robert Werle - Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM,  Mirosława Świdzińska - Komenda Główna Policji, Zbigniew Kogut - Członek Głównej Komisji BRD PZM  - przedstawiciele Krajowego Komitetu Organizacyjnego, Marek Konkolewski – sędzia główny turnieju,  Marek Dworak – dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Marek Rutkowski - prezes Polskiego Związku Motorowego, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie - podinsp. Anna Mądro, zastępca naczelnika - podinsp. Krzysztof Dymura, przedstawiciel MSWiA, i Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski.
Wzięło w nim udział 16 trzyosobowych drużyn (48 zawodników) z całego kraju, które do finału dostały się drogą eliminacji powiatowych i wojewódzkich.
Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego, wiedzy motoryzacyjnej, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.
Turniej składał się z sześciu konkurencji:  
•    test ze znajomości przepisów ruchu drogowego,  
•    test z historii polskiej motoryzacji,   
•    udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – konkurencja polegała na prawidłowym    wykonaniu zadania praktycznego,
•    jazda sprawnościowa motorowerem - konkurencja polegała na bezpiecznym i technicznym przejeździe motorowerem po wyznaczonej trasie,
•    jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta” – konkurencja polegała na przejechaniu wyznaczonego toru z piłką umieszczoną na talerzu Stewarta, zamocowanym na pojeździe
•    przygotowanie pojazdu do jazdy - konkurencja polegała na odszukaniu usterek w pojazdach które nie pozwalają użytkować go w ruchu drogowym, w określonym czasie.

Poziom turnieju był bardzo wysoki, a walka o każdy punkt toczyła się do samego końca. Uczniowie ZSTE rozgromili 15 drużyn, ostatecznie zajmując pierwsze miejsce.
Konkurencje wiedzy teoretycznej odbyły się już w piątek. Po ogłoszeniu wyników z tych konkurencji drużyna ZSTE znajdowała się na trzecim miejscu. Ta lokata nie napawała optymizmem ani zawodników, ani opiekunów. Tylko dyrektor Kosiński nie tracił wiary w to, że drużyna nadrobi stracone punkty.
W sobotę, po uroczystym otwarciu turnieju, rozpoczęły się konkurencje praktyczne. Drużyna reprezentująca województwo małopolskie okazała się bezkonkurencyjna podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowania pojazdu do jazdy, oraz w jeździe sprawnościowej motorowerem. Sędzia główny turnieju mł. insp. Marek Konkolewski  z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji był zaskoczony tak wysokim poziomem jazdy na motorowerze myślenickich zawodników, a opiekunowie konkurencyjnych drużyn mówili że takiej jazdy nigdy jeszcze nie widzieli. „Piętą Achillesa” drużyny okazała się jazda sprawnościowa z talerzem Stewarta. Nasz zawodnik pomimo najlepszego startu, oraz najlepszego czasu, po doliczeniu punktów karnych za popełnione błędy zajął dopiero 12 pozycję. Pomimo odległej lokaty z tej konkurencji po podliczeniu wszystkich punktów drużyna ZSTE okazała się bezkonkurencyjna i zdobyła tytuł Mistrza Polski.

Wielomiesięczna, ponadwymiarowa praca dyrektora i opiekunów przyniosła sukces. Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem perfekcyjnej organizacji, którą należy przypisać dyrektorowi ZSTE, jego doskonałej współpracy zarówno z władzami lokalnymi, jak i z młodzieżą. Dzięki dofinansowaniu ze strony burmistrza i starosty Myślenic całkowicie zaprzeczyliśmy żartobliwemu  epitetowi „centuś” odnoszącemu się do rzekomego skąpstwa mieszkańców małopolski. Wszyscy zawodnicy dostali pamiątkowe dyplomy i upominki, a najwyższe miejsca zostały uhonorowane m.in. rowerami, aparatami fotograficznymi, MP4. Zawodnicy ZSTE otrzymali puchary i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu komputerowego, MP4, oraz pamiątkowe tabliczki. Nagrodą dla szkoły był puchar – za zdobyte mistrzostwo.

Za pomoc w organizacji turnieju szczególne podziękowania należą się: burmistrzowi – Maciejowi Ostrowskiemu, dyrektorowi Gimnazjum nr 3 –Stanisławowi Stożkowi, kierownikowi internatu przy ZSP na Zarabiu - Jolancie Śliwińskiej. Ponad to , podziękowania dla: Krzysztofa Halka, Jana Stankiewicza, Marka Durlatki, Marka Wiśniowskiego, Krzysztofa Kani, Piotra Kani, Pawła Jaska, Władysława Hodurka, Moniki i Grzegorza Koteckich, Janusza Rakoczego, Przemka Obajtka, Bartłomieja Rakoczego, policji z Krakowa i Myślenic, oraz dyrekcji i nauczycieli ZSTE.

Opiekunowie zwycięskiej drużyny składają gorące podziękowania dla dyrektora Jerzego Kosińskiego za wyrozumiałość, poświęcony czas, wielki zapał i wsparcie. Jego wieloletnie doświadczenie jako dyrektora szkoły, menagera, pedagoga przyczyniło się do zdobycia tytułu Mistrza Polski w tegorocznym turnieju motoryzacyjnym.

Napisali o Turnieju:

http://www.edu.myslenicki.pl

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl

http://www.policja.pl